Team Avatar

Jan Szulc

Associate w Kancelarii Fairfield

Specjalizuje się w doradztwie przedsiębiorcom z branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych działającym na wszystkich szczeblach obrotu, m.in. w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych oraz postępowań przed organami administracji. Zajmuje się także prawem konkurencji oraz ochroną danych osobowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia, uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych z zakresu prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych (w tym refundacji) czy produktów kosmetycznych.

Obronił pracę doktorską z zakresu prawa administracyjnego i farmaceutycznego („Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej”), absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Działalność prawnicza mec. Krzysztofa Śliwki obejmuje świadczenie usług prawnych - w pełnym zakresie (od spraw korporacyjnych, poprzez sprawy pracownicze, do spraw dotyczących bieżącej działalności - opiniowanie i przygotowywanie umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach, przygotowywanie projektów pism, obsługa spraw sądowych) dla podmiotów gospodarczych oraz innych osób prawnych (samorządy zawodowe, stowarzyszenia), jak i osób fizycznych.

Specjalizuje się w problematyce związanej z prawem budowlanym, w tym obsługą procesów inwestycyjnych, od fazy projektowania do realizacji budowlanej inwestycji. W powiązaniu z tą tematyką zajmuje się także problematyką zamówień publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z prawem cywilnym, w szczególności w zakresie nieruchomości i spraw lokalowych, zarządzania i administrowania obiektami użyteczności publicznej, nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, a nadto – w problematyce związanej z prawem spółek handlowych.