Team Avatar

Krzysztof Śliwka

Of Counsel w Kancelarii Fairfield

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wpisany także na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wykonuje zawód radcy prawnego od 1988 roku. Wcześniej, w latach 1983 – 1988 sędzia w sądach warszawskich w wydziałach cywilnych. Od 1992 r. prowadzi działalność w ramach własnej kancelarii prawniczej.

Działalność prawnicza mec. Krzysztofa Śliwki obejmuje świadczenie usług prawnych – w pełnym zakresie (od spraw korporacyjnych, poprzez sprawy pracownicze, do spraw dotyczących bieżącej działalności – opiniowanie i przygotowywanie umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach, przygotowywanie projektów pism, obsługa spraw sądowych) dla podmiotów gospodarczych oraz innych osób prawnych (samorządy zawodowe, stowarzyszenia), jak i osób fizycznych.

 

Specjalizuje się w problematyce związanej z prawem budowlanym, w tym obsługą procesów inwestycyjnych, od fazy projektowania do realizacji budowlanej inwestycji. W powiązaniu z tą tematyką zajmuje się także problematyką zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z prawem cywilnym, w szczególności w zakresie nieruchomości i spraw lokalowych, zarządzania i administrowania obiektami użyteczności publicznej, nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, a nadto – w problematyce związanej z prawem spółek handlowych.