Team Avatar

Maciej Kiraga

Associate w Kancelarii Fairfield

Student piątego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się przygotowywaniem umów czy dokumentów wewnętrznych dla podmiotów z branży farmaceutycznej. Jego praktyka obejmuje zagadnienia związane przede wszystkim z prawem cywilnym, farmaceutycznym, ochroną danych osobowych oraz postępowaniem administracyjnym.

Posiada również doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz prawa spółek handlowych.