Team Avatar

Olga Wódkowska

Senior Associate w Kancelarii Fairfield

Posiada doświadczenie w zakresie negocjowania umów, specjalizuje się w zawieraniu umów licencyjnych oraz zagadnieniach compliance (brała udział w przygotowywaniu procedur i kodeksów etyki), prawie pracy, pomagając w tworzeniu i wprowadzaniu wewnętrznych regulacji z dziedziny prawa pracy oraz wspierając Klientów podczas inspekcji prowadzonych przez organy kontroli, a także w działaniach promocyjnych i reklamowych podmiotów z branży wyrobów medycznych, przygotowując regulaminy konkursów i akcji promocyjnych produktów Klientów.

Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów z szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia, w tym stowarzyszeń o charakterze naukowym.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego.