Team Avatar

Oskar Platta

Associate w Kancelarii Fairfield

Posiada doświadczenie w zakresie prawno-biznesowej analizy umów przetargowych pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku medycznym. Zajmował się, także zagadnieniami z dziedziny compliance (analiza programów badawczych), zagadnieniami związanymi z importem równoległym produktów leczniczych oraz importem i dystrybucją wyrobów medycznych. Ponadto, ze względu na wcześniej wykonywany zawód tłumacza posiada znaczne doświadczenie w precyzyjnym tłumaczeniu umów, analiz, ekspertyz i tekstów prawnych na i z języka angielskiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, pracował dla firm doradczych z tzw. „wielkiej czwórki”. W swojej pracy uczestniczył m.in. w przeglądach podatkowych, procesach restrukturyzacyjnych i bieżącym doradztwo podatkowym. Ponadto reprezentował Klientów w postępowaniach przed krajowymi sądami administracyjnymi (WSA i NSA), organami administracji skarbowej i celnej oraz organami statystycznymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. W latach 2002-2003 był uczestnikiem kursu stypendialnego na Uniwersytecie w Lund (Szwecja).