Team Avatar

Katarzyna Maćkowska

Of Counsel w Kancelarii Fairfield

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw spornych, przede wszystkim w zakresie podatków. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi, podatkowymi, celnymi, organami kontroli skarbowej oraz przed sądami. Zajmuję się również bieżącym doradztwem podatkowym, w tym doradztwem w zakresie cen transferowych i wykorzystania ulgi na działalność B&R.

Ma na swym koncie liczne sukcesy w sporach podatkowych przed sądami administracyjnymi, występowała również kilkakrotnie jako pełnomocnik przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących szeroko pojętego prawa finansowego (podatków, prawa rynku kapitałowego oraz polityki pieniężnej). Pracowała w doradztwie prawnym i podatkowym (w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w renomowanych kancelariach prawnych), a także w administracji publicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Prawa Unii Europejskiej), ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu. Podczas pracy w MSZ m.in. uczestniczyła w procesie legislacyjnym w zakresie podatków i finansów oraz w sporach z Komisją Europejską w tym obszarze.

Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz francuskojęzycznych studiów w zakresie francuskiego i europejskiego prawa handlowego