Rekordowa kara pieniężna za wykorzystywanie przewagi kontraktowej nałożona przez Prezesa UOKiK. 

Alert Prawny Kancelarii FAIRFIELD w formie pliku PDF:

Alert prawny – Fairfield – 22.12.2020

Na początku grudnia b.r. Prezes UOKiK wydał ważną decyzję mogąca mieć pośredni wpływ również na rynek farmaceutyczny w Polsce. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem nakazano przedsiębiorcy – właścicielowi sieci sklepów („Spółka”) – zaniechania stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Jak twierdzi UOKiK, praktyka miała polegać na pobieraniu przez Spółkę środków pieniężnych w postaci rabatów udzielanych przez dostawców na podstawie zawieranych na koniec roku rozliczeniowego porozumień, jednak bez uzgodnienia wysokości tych rabatów oraz warunków ich przyznania przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. W ocenie Prezesa UOKiK takie działanie stanowiło nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Na przedsiębiorcę została również nałożona kara pieniężna w kwocie ponad 723 milionów złotych.

Więcej w Alercie Prawnym Kancelarii Fairfield.

 

Kamil Kistryn, adwokat, Associate, e-mail: kamil.kistryn@fairfield.pl

Tomasz Hajdyła, radca prawny, Senior Associate, email: tomasz.hajdyla@fairfield.pl