Świadczymy pomoc prawną dla farmaceutów, w tym farmaceutów-kierowników oraz farmaceutów-właścicieli aptek, obejmującą między innymi:

  • doradztwo w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządowymi
  • pomoc w sprawach bieżących, związanych z prowadzeniem apteki oraz relacjami z organami inspekcji farmaceutycznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia
  • opracowanie optymalnego modelu prowadzonej działalności gospodarczej: zakładanie oraz przekształcanie spółek handlowych, pomoc prawna przy sprzedaży apteki, sprawy korporacyjne oraz doradztwo podatkowe dla aptek.