Compliance  to termin, który bywa rozumiany różnie – najczęściej jako wewnętrzny system organizacji działalności gospodarczej, nakierowany na przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zasad etyki. Na system ten składają się systemy wartości korporacyjnych, procedury wewnętrzne, aktywności mające na celu budowę odpowiedniej kultury organizacyjnej, szkolenia, czynniki motywujące i sankcjonujące oraz systemy nadzoru.

Temat odpowiednich reguł compliance jest niezwykle istotny z perspektywy unikania odpowiedzialności finansowej firm, która może wynikać z np.:

  • naruszenia przepisów prawa ochrony konkurencji (np. uzgadnianie cen odsprzedaży z dystrybutorami),
  • naruszania przepisów prawa pracy,
  • stosowania określonych schematów promocyjnych (w tym również w stosunku do pracowników dystrybutorów).

Nasi prawnicy mają bardzo duże doświadczenie w zakresie wspomagania budowy systemów compliance – zarówno w zakresie organizacji działalności (procedury antykorupcyjne, antymobbingowe oraz z zakresu prawa ochrony konkurencji), jak i prowadzenia szkoleń i wdrażania świadomości wartości, które stoją za przyjętymi regułami.