Zespół naszych prawników jest do Państwa dyspozycji w przypadku konieczności niezwłocznej pomocy prawnej związanej z kontrolą w firmie.

Firma działająca w branży napojów alkoholowych może być poddana kontroli ze strony kilkunastu różnych urzędów – najważniejsze z nich to organy krajowej administracji skarbowej, organy inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz UOKiK.

Przyczyny działań kontrolnych mogą być bardzo różne. W przypadku napojów alkoholowych dość częstym powodem kontroli są kwestie jakościowe (np. niezgodność produktu z zadeklarowanymi właściwościami) lub dotyczące znakowania.

Ze względu na poziom komplikacji, pomoc doświadczonego prawnika bardzo często jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa prawnego dalszej działalności. Warto pamiętać o tym, że błędy popełnione podczas działań kontrolnych mogą w praktyce uniemożliwić lub znacznie utrudnić ustalanie korzystnych dla firmy faktów na późniejszym etapie sporu z organem administracji.

Doradzamy również w przypadku sporów z organami nadzoru (np. w postępowaniach prowadzonych przez organy inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), zarówno na etapie administracyjnym, jak i reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi.