Kancelaria świadczy pełne wsparcie prawne i prawno-podatkowe w zakresie promocji napojów alkoholowych (np. rabaty udzielane dystrybutorom), m.in. w zakresie:

  • budowania schematów rabatowych, w tym rabatów bezpośrednich, pośrednich itp.,
  • przygotowywania konkursów, w tym konkursów promocyjnych i sprzedażowych,
  • oceny zgodności polityki cenowo-rabatowej z prawem ochrony konkurencji,
  • rozliczania VAT/CIT/PIT działań promocyjnych.