Przepisy prawa przewidują daleko idące ograniczenia dotyczące reklamy i promocji napojów alkoholowych. Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu reklamy napojów alkoholowych we wszystkich formach i kanałach komunikacji reklamowej, w tym reklamę profesjonalną, reklamę w social media, reklamę prowadzoną niepublicznie na stronach internetowych, działania reklamowe w ramach eventów itp.

W naszym doradztwie w sprawach reklamowych zachowujemy zawsze innowacyjne i probiznesowe podejście. Szukamy rozwiązań realizujących cele biznesowe Klientów i jednocześnie zapewniających możliwie najwyższym poziom bezpieczeństwa prawnego.