Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w przypadku sporów konkurencyjnych. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów na forum sądowym, administracyjnym (organy inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych) oraz sądów branżowych.

W ramach omawianego wsparcia możemy podjąć się również działań ofensywnych w przypadku naruszania prawa przez konkurentów. W szczególności służymy doradztwem co do wyboru forum sporu (sąd, organ administracji, spór polubowny, spór przed sądami branżowymi) oraz doboru argumentacji merytorycznej.