Model dystrybucji produktów firmy farmaceutycznej praktycznie zawsze wymaga konsultacji prawnej. Ze względu na niską jakość przepisów, nowoczesne systemy dystrybucji wiążą się  z wieloma zawiłościami prawnymi. Przykładowo, w modelu dystrybucji z wykorzystaniem hurtowni prowadzonej przez obcy podmiot świadczącej usługę operatora logistycznego oraz sprzedawcy komisowego lub inkasenta pojawi się wiele zagadnień z zakresu prawa ochrony konkurencji (stosowanie uzgodnionych cen, przypisanie terytorium) [link do specjalizacji uokik], prawa refundacyjnego (marża urzędowa) [link do specjalizacji refundacyjnej] oraz prawa farmaceutycznego (dystrybucja prowadzona na zasadzie kontraktowej), nie wspominając o kwestiach umownych (umowa z operatorem logistycznym) [link do prawa kontraktowego] oraz ochrony danych osobowych [link do specjalizacji dane osobowe].

Wiele firm farmaceutycznych w Polsce operuje w tzw. modelu dualnym, w którym pion sprzedaży produktów leczniczych jest oddzielony od pionu marketingowego w ten sposób, że działalności te są wyodrębnione w różnych spółkach. Konieczne jest wówczas zabezpieczenie prawne kwestii związanych z regulacją pośrednictwa w obrocie lekami, compliance [link do compliance], jak również obrotu danymi osobowymi [link do specjalizacji dane osobowe].

Prawnicy naszej Kancelarii dysponują wieloletnim doświadczeniem w budowaniu schematów dystrybucji. Współpracujemy również z doświadczonymi ekspertami w zakresie zarządzania hurtowniami, budowania procedur hurtowych [link do hurtowni] itp.