Reżim pharmacovigilance jedynie okazjonalnie wymaga asysty prawnika, jednakże problemy prawne, które mogą wyniknąć w tym obszarze, należą na ogół do bardzo trudnych.

Nasza Kancelaria dysponuje doświadczeniem w rozwiązywaniu dylematów związanych z PhV, w szczególności w zakresie procedur, kontraktów outsourcingowych, wykonywania obowiązków przeprowadzenia badań bezpieczeństwa lub skuteczności po wprowadzeniu produktu to obrotu (PASS, PAES), a także przebiegu i zajmowania stanowisk w ramach tzw. postępowań referralowych przed CHMP, EMA i Komisją Europejską.