Prawnicy naszej Kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w zakresie refundacji leków. Mec. Oskar Luty i Mec. Marcin Flak byli współautorami pierwszego komentarza do przepisów refundacyjnych, które weszły w życie w 2012 r.

Od wielu lat nasi prawnicy prowadzą doradztwo w zakresie m.in.:

  • oceny szans refundacji produktów leczniczych i sporządzania wniosków refundacyjnych,
  • ustalania polityki cenowej,
  • negocjowania wniosków przez Komisją Ekonomiczną MZ, w tym negocjowania instrumentów podziału ryzyka,
  • rozwiązywania problemów prawnych związanych z refundacją, dot. stosowania cen, instrumentów reklamowo-promocyjnych, budowania polityki informacyjnej na temat dostępności refundowanych produktów itp.,
  • budowania i negocjowania programów lekowych,
  • budowania strategii dostępu do finansowania publicznego poza reżimem refundacji leków (koszyk świadczeń).