Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów na zlecenie firm, jak również bezpośrednio dla pracowników firm farmaceutycznych, w zakresie m.in.:

  • prawa farmaceutycznego i refundacyjnego,
  • prawa zamówień publicznych,
  • prawa ochrony zdrowia (sieć szpitali, market access itp.)
  • prawa reklamy – np. warsztaty innowacyjnej reklamy, inspirujące do twórczego podejścia do przepisów prawa,
  • compliance i prawa karnego – podczas których pokazujemy praktyczną wagę procedur wewnętrznych oraz zalecany sposób postępowania podczas kontaktu z organami ścigania,
  • zawierania i negocjowania umów,
  • na zlecenie firm dla innych osób – np. podczas konferencji organizowanych przez firmy dla lekarzy, farmaceutów lub pielęgniarek, w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego, żywnościowego itp.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów jest przedmiotem naszej szczególnej specjalizacji – w ciągu każdego roku obsługujemy ok. 30-40 wydarzeń tego rodzaju. Dysponujemy gotowymi schematami szkoleń, dostosowanymi do potrzeb Klientów.