Nasi prawnicy posiadają rozległe doświadczenie w ocenie prawnej wszelkiego rodzaju projektów badań klinicznych oraz nie-klinicznych. Oceniamy również, czy dany postępowanie badawcze może stanowić eksperyment leczniczy w rozumieniu polskich przepisów.

Firma kosmetyczna może zetknąć się z tematem badań klinicznych nie tylko na etapie przed wprowadzeniem produktu do obrotu. Prowadzenie takich badań może być konieczne na etapie rozwoju produktu lub budowania podstaw merytorycznych dla określonych twierdzeń (claimów) reklamowych.

Firma kosmetyczna ma również pełne prawo prowadzić badania niekliniczne (np. badania zwyczajów konsumentów, badania marketingowe, badania sprzedaży itp.).