Reżim cosmetovigilance jedynie okazjonalnie wymaga asysty prawnika, jednakże problemy prawne, które mogą wyniknąć w tym obszarze, należą na ogół do bardzo trudnych.

Nasza Kancelaria dysponuje doświadczeniem w rozwiązywaniu dylematów związanych z cosmetovigilance, w szczególności w zakresie procedur, kontraktów outsourcingowych, a także analizy przyczyn nieprawidłowości i rozwiązywania sporów z konsumentami.