Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc przy rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z szeroko rozumianą kategoryzacją i rejestracją kosmetyków.

Na rynku obecnych jest wiele produktów z tzw. pogranicza, które mogą podlegać kategoryzacji prawnej jako leki, żywność, wyroby medyczne lub kosmetyki. W wielu przypadkach o prawidłowej kategoryzacji decyduje nie tylko skład i sposób działania, ale opis rynkowy produktu. Błąd w zakresie kategoryzacji może spowodować usunięcie danego produktu z rynku – i to z opóźnieniem nierzadko kilkuletnim (a więc już po zdobyciu pewnej pozycji rynkowej przez produktu). Nasza Kancelaria doradza w zakresie prawidłowej kategoryzacji produktów oraz budowy oznakowania i komunikacji reklamowej z tym związanych.

Pomagamy również w procesie rejestracji kosmetyków oraz we wszelkich postępowaniach prawnych, w których elementy kategoryzacji lub rejestracji mogą mieć znaczenie – np. w przypadku kontroli Inspekcji Sanitarnej lub postępowania UOKiK nakierowanego na zakwestionowanie określonych treści reklamowych lub oznaczenia danego produktu.