Model dystrybucji kosmetyków zależy od profilu konkretnej firmy lub konkretnych produktów (sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż z wykorzystaniem niezależnych hurtowników, sprzedaż via własne placówki detaliczne, sprzedaż przez apteki).

Istotne problemy prawne wiążą się przede wszystkim z:

  • ogólnym modelem dystrybucji (dystrybucja wyłączna, selektywna, agencyjna),
  • ukształtowaniem kontraktów z odbiorcami hurtowymi,
  • budową zasad sprzedaży konsumenckiej, w tym wysyłkowej (reklamacje, warunki sprzedaży, dokumentacja zwrotów itp.),
  • budową zasad systemu sprzedaży bezpośredniej (zakaz ustalania cen, rozliczanie rabatów, kategoryzacja odbiorców itp.).

Prawnicy naszej Kancelarii dysponują wieloletnim doświadczeniem w budowaniu schematów dystrybucji.