W naszym doradztwie w sprawach reklamowych zachowujemy zawsze innowacyjne i liberalne podejście do prawa. Nasza praca sprowadza się nie tylko do oceny prawnej dopuszczalności, ale również do modelowania planowanych działań reklamowo-promocyjnych naszych Klientów.

Zawsze szacujemy ryzyko prawne związane z planami marketingowymi, a także – jeżeli zachodzi taka potrzeba – walczymy o interes naszych Klientów w postępowaniach prawnych przed GIS/WIS lub UOKiK lub w ramach sporów z konkurentami.

Nasze doradztwo w zakresie reklamy kosmetyków obejmuje wszystkie formy i kanały komunikacji reklamowej, w tym reklamę profesjonalną, reklamę w social media itp.

W ramach oceniania projektów reklamy kierowanej do lekarzy, farmaceutów lub pielęgniarek, weryfikujemy również rzetelność podstaw naukowych konkretnych tez reklamowych (claimów).