Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w przypadku sporów konkurencyjnych. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów na forum sądowym, administracyjnym (GIF).

W ramach omawianego wsparcia możemy podejmuje się również działań ofensywnych w przypadku naruszania prawa przez działania konkurentów. W szczególności  służymy doradztwem co do wyboru forum sporu (sąd, organ administracji, spór polubowny, spór przed sądami branżowymi) oraz doboru argumentacji merytorycznej.