Prawnicy naszej Kancelarii dysponują wieloletnim doświadczeniem w budowaniu schematów dystrybucji FMCG, z uwzględnieniem kanału aptecznego.

Kluczowymi aspektami w planowaniu dystrybucji środków spożywczych jest:

  • ustalenie formuły dystrybucji (dystrybucja wyłączna, selektywna, franczyza, model otwarty) oraz
  • wynegocjowanie i zawarcie bezpiecznych umów dystrybucyjnych, adresujących prawidłowo kwestie wymagań jakościowych dystrybucji, forecastów, procesu zamówieniowego, zarządzania stockiem magazynowym, KPIs, kredytu kupieckiego itp.

Obsługujemy wszystkie strony procesu dystrybucyjnego – zarówno producentów oraz importerów, jak i przyjmujące zobowiązania dystrybucyjne do wykonania.