Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną przy wszystkich zagadnieniach dotyczących wprowadzania do obrotu środków spożywczych, w tym suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Pomagamy w szczególności przy:

  • składaniu notyfikacji do Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • sporach z Głównym Inspektorem Sanitarnym na temat statusu prawnego i klasyfikacji produktów,
  • ocenie dopuszczalności prawnej określonego składu lub sposobu prezentacji produktu,
  • ocenie znakowania środków spożywczych, w tym suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.