Kancelaria świadczy pełne wsparcie prawne i prawno-podatkowe w zakresie promocji żywności, w tym suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, m.in. w zakresie:

  • budowania schematów rabatowych, w tym rabatów bezpośrednich, pośrednich itp.,
  • przygotowywania konkursów, w tym konkursów promocyjnych i sprzedażowych,
  • oceny zgodności polityki cenowo-rabatowej z prawem ochrony konkurencji,
  • budowy systemów lojalnościowych, uwzględniających promocję kierowaną do tzw. pracowników „pierwszego stołu”,
  • rozliczania VAT/CIT/PIT działań promocyjnych.