Zgodnie z polskim prawem, w uzasadnionych przypadkach refundacją ze środków publicznych mogą zostać objęte środki specjalnego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Obecnie do kategorii refundowanych ś.s.s.p.ż. należą środki służące jako dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, dieta eliminacyjna z MCT, dieta eliminacyjna z MCT oraz dieta wysokoenergetyczna.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w zakresie refundacji. Mec. Oskar Luty i Mec. Marcin Flak byli współautorami pierwszego komentarza do przepisów refundacyjnych, które weszły w życie w 2012 r.

Od wielu lat nasi prawnicy prowadzą doradztwo w zakresie m.in.:

  • oceny szans refundacji i sporządzania wniosków refundacyjnych,
  • ustalania polityki cenowej,
  • negocjowania warunków refundacji przed Komisją Ekonomiczną MZ, w tym negocjowania instrumentów podziału ryzyka,
  • rozwiązywania problemów prawnych związanych z refundacją, dot. stosowania cen, instrumentów reklamowo-promocyjnych, budowania polityki informacyjnej na temat dostępności refundowanych produktów itp.