Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Prezesem UOKiK,, m.in. w zakresie:

  • reklamy suplementów diety i innych środków spożywczych, w szczególności dotyczących zarzutów przypisywania właściwości leczniczych oraz naruszenia przepisów regulujących oświadczenia zdrowotne,
  • kwestionowania znakowania suplementów diety i innych środków spożywczych,
  • postępowań w zakresie nałożenia kar pieniężnych przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
  • prób kwestionowania przez inspekcję sanitarną prawidłowości klasyfikacji produktu jako suplement diety, w tym produktów wprowadzanych do obrotu pod tzw. marką parasolową,
  • postępowań prowadzonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z zarzutem przypisywania w reklamie suplementu diety właściwości leczniczych.