Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w przypadku sporów konkurencyjnych. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów na forum sądowym, administracyjnym (organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Farmaceutyczny) oraz sądów branżowych.

W ramach omawianego wsparcia możemy podjąć się również działań ofensywnych w przypadku naruszania prawa przez konkurentów. W szczególności służymy doradztwem co do wyboru forum sporu (sąd, organ administracji, spór polubowny, spór przed sądami branżowymi) oraz doboru argumentacji merytorycznej.

W przypadku branży żywnościowej, wiele sporów pomiędzy konkurentami dotyczy reklamy oraz kwalifikacji środków spożywczych (w tym suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego). Spory o kwalifikację mogą doprowadzić do wydania przez kompetentne organy rozstrzygnięć przesądzających np. o konieczności wycofania produktu z obrotu oraz jego zarejestrowania jako leku, bądź też wyrobu medycznego.