Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów na zlecenie firm, jak również bezpośrednio dla pracowników firm, w zakresie m.in.:

  • prawa żywnościowego i refundacyjnego,
  • prawa reklamy – np. warsztaty innowacyjnej reklamy, inspirujące do twórczego podejścia do przepisów prawa,
  • prawa oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – warsztaty dot. możliwości wykorzystywania oświadczeń w praktyce reklamowej danej firmy,
  • zawierania i negocjowania umów,
  • compliance i prawa karnego – podczas których pokazujemy praktyczną wagę procedur wewnętrznych oraz zalecany sposób postępowania podczas kontaktu z organami ścigania,
  • na zlecenie firm dla innych osób – np. podczas konferencji organizowanych przez firmy dla lekarzy, farmaceutów lub pielęgniarek, w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego, żywnościowego itp.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów jest przedmiotem naszej szczególnej specjalizacji – w ciągu każdego roku obsługujemy ok. 30-40 wydarzeń tego rodzaju. Dysponujemy gotowymi schematami szkoleń, dostosowanymi do potrzeb Klientów.