Polskie hurtownie farmaceutyczne od lat borykają się z poważnymi w skutkach (choć zbędnymi z perspektywy czysto pragmatycznej) problemami prawnymi, związanymi ze strukturą obrotu lekami i innymi produktami. Problemy te dotyczą przykładowo:

  • dokumentacji oraz decyzji dot. importu docelowego leków,
  • dystrybucji próbek leków,
  • metod oddzielenia produktów leczniczych od innych produktów,
  • metod oddzielenia produktów silnie działających od innych produktów,
  • stosowania reguł kwarantanny oraz zwrotów produktów leczniczych,
  • dokumentacji i zasad zlecania transportu hurtowego,
  • obrotu gazami medycznymi (w szczególności rozładunku),
  • świadczenia usług operatora logistycznego (hurtowni kontraktowej),
  • roli MAH w łańcuchu odbioru i dostawy leków,
  • stosowania cen urzędowych refundacyjnych w obrocie ze szpitalami.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą na wskazywaniu rozwiązań ww. oraz podobnych dylematów prawnych. W naszej pracy wykorzystujemy rozległą wiedzę nt. obrotu hurtowego farmaceutycznego oraz współpracujemy z wieloma uznanymi ekspertami z tego zakresu.