Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów na zlecenie hurtowni dla jej pracowników, w zakresie m.in.:

  • prawa farmaceutycznego i refundacyjnego,
  • prawa zamówień publicznych – zarówno dla pracowników hurtowni, jak i na zlecenie hurtowni – dla działów zamówień publicznych lub aptek szpitalnych,
  • prawa ochrony zdrowia (sieć szpitali itp.)
  • prawa reklamy – np. warsztaty innowacyjnej reklamy, inspirujące do twórczego podejścia do przepisów prawa,
  • compliance i prawa karnego – podczas których pokazujemy praktyczną wagę procedur wewnętrznych oraz zalecany sposób postępowania podczas kontaktu z organami ścigania,
  • zawierania i negocjowania umów.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów jest przedmiotem naszej szczególnej specjalizacji – w ciągu każdego roku obsługujemy ok. 30-40 wydarzeń tego rodzaju. Dysponujemy gotowymi schematami szkoleń, dostosowanymi do potrzeb Klientów.