W przypadku podjęcia przez Prokuraturę postępowania w sprawie lub przeciwko lekarzowi w większości przypadków celowe jest zaangażowanie doświadczonego prawnika. Na tym etapie wiele spraw można wyjaśnić, a przez to uniknąć długotrwałego procesu sądowego. W przypadku ewidentnych błędów medycznych możliwe jest również skorzystanie na etapie przygotowawczym z instytucji procesowych korzystnych dla podejrzanego.

Nasza Kancelaria zaleca skorzystanie z pomocy prawnika nie tylko w przypadku postawienia zarzutów lekarzowi, ale również jeżeli jest przesłuchiwany jako świadek, a z okoliczności sprawy wynika, że sprawa może dotyczyć go osobiście. Udział prawnika zabezpiecza interes lekarza, ale również zapewnia zwiększony komfort psychiczny podczas czynności procesowych, które ze swej natury mogą być bardzo stresujące i długotrwałe.

Posiadamy duże doświadczenie w obronie słusznych interesów lekarzy na etapie postępowania przygotowawczego, w tym reprezentacji lekarza przesłuchiwanego w charakterze świadka lub podejrzanego.