W polskiej praktyce coraz częściej spór pomiędzy pacjentem a lekarzem lub lekarzem i NFZ znajduje swój finał na sali sądu cywilnego. Lekarz może występować jako pozwany, współpozwany (np. razem ze szpitalem) lub przypozwany.

Oferujemy nasze wsparcie prawny w przypadku sporu z pacjentami. Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą liczbę powództw składanych przez pacjentów przeciwko podmiotom leczniczym, praktykom lekarskim oraz indywidualnym lekarzom. Dochodzone kwoty są coraz wyższe i nierzadko sięgają setek tysięcy złotych. Na rynku istnieje wiele wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, zajmujących się sprawami roszczeń pacjentów.

Niestety, w wielu przypadkach żądania pacjentów są całkowicie nieuzasadnione i wynikają z oczekiwania, że określona interwencja medyczna będzie gwarantowała powrót do zdrowia lub uzyskanie zakładanego efektu terapeutycznego. Pacjentom zdarza się również opierać swoje pretensje prawne o wnioskowanie „ze skutku” – tzn. z faktem niepowodzenia terapeutycznego lub powikłania wiążą automatycznie winę lekarzy prowadzących leczenie.

Ponadto, w wielu sytuacjach podmioty lecznicze po przegranej sprawie z pacjentem lub NFZ, kierują wobec lekarza tzw. roszczenie regresowe (domagają się od lekarza zwrotu kwoty zapłaconej pacjentowi lub NFZ uprzednio, jeżeli podstawą odpowiedzialności było zawinione działanie lekarza).

Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w obronie podmiotów leczniczych i lekarzy przed niezasadnymi żądaniami. Dużo spraw, którymi się zajmujemy, dotyczy specjalizacji ginekologicznej, położniczej, chirurgicznej i ortopedycznej. Nasza praktyka wskazuje jednak, że spór cywilny z pacjentami może powstać również w związku z działaniami lekarzy w tzw. specjalizacjach niezabiegowych (interna, genetyka itp.).