Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dla organizacji branżowych (takich jak izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia), obejmujące przykładowo:

 

  • Całościową obsługę korporacyjną – przygotowywanie projektów uchwał, wsparcie prac zarządu, uczestnictwo i bieżące doradztwo prawne w posiedzeniach organów, rejestrowanie zmian w krs
  • Przygotowywanie specjalistycznych opinii prawnych i stanowisk, w tym w ramach procesu legislacyjnego (projektowanie i opiniowanie regulacji prawnych, stanowiska w ramach konsultacji publicznych)
  • Przygotowywanie projektów aktów prawnych
  • Prowadzenie szkoleń i wystąpień dla członków organizacji
  • Opracowywanie statutów i innych dokumentów wewnętrznych (regulaminach organów, procedurach itp.)
  • Prawo pracy
  • Ochronę danych osobowych