Nasi prawnicy posiadają rozległe doświadczenie w ocenie prawnej wszelkiego rodzaju projektów badań klinicznych i nieklinicznych. Oceniamy również, czy dany postępowanie medyczne, uwzględniające wyrób medyczny, może stanowić eksperyment leczniczy w rozumieniu polskich przepisów.

Wbrew potocznemu rozumieniu, firma medyczna może zetknąć się z badaniami klinicznymi nie tylko na etapie przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Firma może samodzielnie prowadzić badania bezpieczeństwa lub skuteczności po wprowadzeniu leku do obrotu. W przypadku, w którym badanie takie spełnia pewne wymagania prawne (np. stosowanie wyrobu jest zgodne z instrukcją), wówczas badanie takie nie podlega wymaganiom prawnym związanym z pełnym badaniem klinicznym (rejestracja, ubezpieczenie, dokumentacja itp.).

Firma farmaceutyczna medyczna również pełne prawo prowadzić badania niekliniczne (np. badania zwyczajów zabiegowych, badania marketingowe, badania sprzedaży itp.). Pomoc prawnika jest przydatna na etapie projektowania badań oraz budowania twierdzeń reklamowych (claimów) w oparciu o takie badania.