Nasi prawnicy posiadają szczególne doświadczenie w zakresie zagadnień compliance dot. firm medycznych. Kancelaria opracowywała transpozycję Kodeksu etycznego MedTech Europe dla Izby POLMED (nowy Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych POLMED), a także polskie wytyczne do tego Kodeksu.

Prowadziliśmy również szereg szkoleń i warsztatów dotyczących tej tematyki, w tym współorganizowanych przez MedTech Europe.

Firmom medycznym oferujemy pełne, kompleksowe wsparcie prawne, zapewniające dostosowanie praktyki i wewnętrznych reguł do regulacji obu Kodeksów.