Firmom medycznym oferujemy również wsparcie w zakresie zagadnień prawnych związanych z nadzorem nad wyrobami medycznymi.

Niezależnie od wsparcia w ramach postępowań kontrolnych (np. prowadzonych przez URPL), nasi prawnicy posiadają również doświadczenie w zakresie zarządzania działaniami związanych z incydentami medycznymi (np. opracowywanie notatek bezpieczeństwa i innych działań korygujących), a także reprezentowania firm w ramach postępowań dot. kwalifikacji danego produktu jako wyrobu medycznego.