Prawnicy naszej Kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w zakresie refundacji leków. Mec. Oskar Luty i Mec. Marcin Flak byli współautorami pierwszego komentarza do przepisów refundacyjnych, które weszły w życie w 2012 r.

Od wielu lat nasi prawnicy prowadzą doradztwo w zakresie spraw market access, tj. m.in.:

  • oceny szans refundacji wyrobów medycznych oraz sporządzania wniosków refundacyjnych,
  • ustalania polityki cenowej,
  • negocjowania wniosków przed Komisją Ekonomiczną MZ, w tym negocjowania instrumentów podziału ryzyka,
  • wszelkich spraw regulacyjnych związanych z wykazem wyrobów dostępnych na zlecenie (tzw. wykaz z art. 38 ustawy refundacyjnej)
  • rozwiązywania problemów prawnych związanych z refundacją i obrotem wyrobami finansowanymi w trybie zlecenia (art. 38 u.ref.), dot. stosowania cen, instrumentów reklamowo-promocyjnych, budowania polityki informacyjnej na temat dostępności refundowanych produktów itp.,
  • budowania strategii dostępu do finansowania publicznego poza reżimem refundacji (koszyk świadczeń, produkty rozliczeniowe NFZ).