W naszym doradztwie w sprawach reklamowych zachowujemy zawsze innowacyjne i liberalne podejście do prawa. Nasza praca sprowadza się nie tylko do oceny prawnej dopuszczalności, ale również do modelowania planowanych działań reklamowo-promocyjnych naszych Klientów. Zawsze szacujemy ryzyko prawne związane z planami marketingowymi, a także – jeżeli zachodzi taka potrzeba – walczymy o interes naszych Klientów w postępowaniach prawnych przed sądami, UOKiK lub na forum polubownym i sądownictwa branżowego.

Nasze doradztwo w zakresie reklamy wyrobów medycznych obejmuje wszystkie formy i kanały komunikacji reklamowej, w tym reklamę profesjonalną, reklamę w social media itp.

Oceniamy również działania reklamowe odnoszące się do wyrobów refundowanych oraz wyrobów finansowanych publicznie w trybie zlecenia (art. 38 u.ref.) lub w ramach innych świadczeń gwarantowanych. W toku analizy bierzemy pod uwagę zawsze ograniczenia prawne wynikające z zakazu reklamy placówek obrotu pozaaptecznego oraz ograniczeń wynikających z ustawy refundacyjnej.

W ramach oceniania projektów reklamy kierowanej do lekarzy, farmaceutów lub pielęgniarek, weryfikujemy również rzetelność podstaw naukowych konkretnych tez reklamowych (claimów).