Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów na zlecenie firm, jak również bezpośrednio dla pracowników firm medycznych, w zakresie m.in.:

  • prawa wyrobów medycznych i refundacyjnego,
  • prawa ochrony zdrowia (sieć szpitali, market access )
  • prawa reklamy – np. warsztaty innowacyjnej reklamy, inspirujące do twórczego podejścia do przepisów prawa,
  • compliance i prawa karnego – podczas których pokazujemy praktyczną wagę procedur wewnętrznych oraz zalecany sposób postępowania podczas kontaktu z organami ścigania,
  • na zlecenie firm, np. podczas konferencji organizowanych przez firmy: dla lekarzy, farmaceutów lub pielęgniarek, w dowolnym zakresie, w tym prawa medycznego, farmaceutycznego itp.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów jest przedmiotem naszej szczególnej specjalizacji – w ciągu każdego roku obsługujemy ok. 30-40 wydarzeń tego rodzaju.