Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną przy obsłudze obowiązków administracyjnych związanych z obrotem wyrobami medycznymi, tj. przy składaniu:

  • powiadomień,
  • zgłoszeń,
  • innych oświadczeń wymaganych przez prawo.

Oferujemy również kompleksową obsługę ww. obowiązków przez dedykowany zespół Kancelarii, polegającej na przejęciu wszystkich obowiązków firmy w tym zakresie.

Pomagamy przy wszelkich wątpliwościach związanych z ww. tematem, np. dot.:

  • zgłaszania lub powiadamiania o obrocie zestawami zabiegowymi,
  • stosowania nazw handlowych i rodzajowych notyfikowanych wyrobów,
  • klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów medycznych,
  • sporach o status prawny towarów jako wyrobów medycznych itp..