Oferujemy nasze wsparcie prawny w przypadku sporu z pacjentami. Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą liczbę powództw składanych przez pacjentów przeciwko podmiotom leczniczym, praktykom lekarskim oraz indywidualnym lekarzom. Dochodzone kwoty są coraz wyższe i nierzadko sięgają setek tysięcy złotych. Na rynku istnieje wiele wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, zajmujących się sprawami roszczeń pacjentów.

Niestety, w wielu przypadkach żądania pacjentów są całkowicie nieuzasadnione i wynikają z oczekiwania, że określona interwencja medyczna będzie gwarantowała powrót do zdrowia lub uzyskanie zakładanego efektu terapeutycznego. Pacjentom zdarza się również opierać swoje pretensje prawne o wnioskowanie „ze skutku” – tzn. z faktem niepowodzenia terapeutycznego lub powikłania wiążą automatycznie winę lekarzy prowadzących leczenie.

Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w obronie podmiotów leczniczych i lekarzy przed niezasadnymi żądaniami. Dużo spraw, którymi się zajmujemy, dotyczy specjalizacji ginekologicznej, położniczej, chirurgicznej i ortopedycznej. Nasza praktyka wskazuje jednak jednoznacznie, że spór cywilny z pacjentami może powstać również w związku z działaniami lekarzy w tzw. specjalizacjach niezabiegowych (interna, genetyka itp.).