Każda interwencja medyczna prowadzona bez skutecznej zgody (lub podstawy prawnej umożliwiającej działanie bez zgody pacjenta) jest bezprawna, a co za tym idzie może być kwestionowana prawnie przez pacjenta. Oznacza to, że zabieg bez skutecznej zgody pacjenta może prowadzić do powstania odpowiedzialności podmiotu leczniczego, praktyki lekarskiej a nawet operatora – nawet jeżeli wykonujący zabieg dochowali najwyższej staranności.

Wymagania prawne co do treści zgody pacjenta na określony zabieg różnią się w zależności od typu zabiegu (np. najwyższe wymagania wiążą się z zabiegami tzw. estetycznymi). Kluczowe jest jednak uwzględnienie faktu, że prawidłowo sporządzona i udzielona zgoda stanowi dowód przekazania pacjentowi kompletu wymaganych przez prawo informacji medycznych.

Prawidłowa zgoda nigdy nie będzie dopasowana do „nieograniczonej” grupy zabiegów (np. wszystkich stosowanych w danym podmiocie), lecz dokładnie odwrotnie – powinna być przypisana do konkretnego zabiegu, wykonanego konkretną metodą, z zastosowaniem określonych wyrobów medycznych i produktów leczniczych. Metody mogą bowiem różnić się między sobą poziomem ryzyka, co wpłynąć może na skuteczność zgody. Co więcej, skuteczna i bezpieczna zgoda będzie zawierała również inne postanowienia, ściśle odpowiadające doświadczeniom ze sporów na linii lekarz-pacjent.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu wszelkiego rodzaju zgód zabiegowych.