W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od marca 2020 roku zmienić się ma znacząco profil działania Inspekcji – organizacja Inspekcji zacznie przypominać prokuraturę. Główny Inspektor Sanitarny ma zyskać nowe kompetencje nadzorcze i będzie mógł wydawać wiążące polecenia inspektorom powiatowym i wojewódzkim, a także powoływać i odwoływać inspektorów.

Zmiany mogą skutkować wzrostem intensywności działań Inspekcji, także na rynku produktów na bazie konopi (suplementów, kosmetyków itp.). Elementów niejednoznacznych i wątpliwych w polskich regulacjach dotyczących produktów konopnych jest sporo – przepisy często były one odmiennie interpretowane przez różnych inspektorów, co dawało pewną swobodę uczestnikom rynku. Po wejściu w życie nowelizacji należy spodziewać się ujednolicenia podejścia całego aparatu Inspekcji sanitarnej. Oznaczać to może większe ryzyko kontroli i sporów z Inspekcją – dlatego też zmiana ma bardzo duże znaczenie dla uczestników rynku.

Autor: adw. Karol Korszuń, senior Associate, Kancelaria Fairfield.