Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dla towarzystw medycznych i naukowych, obejmujące przykładowo:

  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji towarzystw
  • opracowanie statutów i innych dokumentów wewnętrznych (regulaminów organów, procedur itp.)
  • całościową obsługę korporacyjną – przygotowywanie projektów uchwał, wsparcie prac organów, uczestnictwo i bieżące doradztwo prawne w posiedzeniach organów, rejestrowanie zmian w krs
  • wsparcie prawne w zakresie przygotowywania, negocjowania i zawierania umów
  • wsparcie merytoryczne w kontaktach z branżą farmaceutyczną
  • pomoc prawna przy organizacji wydarzeń naukowych
  • prowadzenie szkoleń i wystąpień
  • sprawy dot. ochrony danych osobowych.