Specjalizuje się w problematyce związanej z prawem budowlanym, w tym obsługą procesów inwestycyjnych, od fazy projektowania do realizacji budowlanej inwestycji. W powiązaniu z tą tematyką zajmuje się także problematyką zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z prawem cywilnym, w szczególności w zakresie nieruchomości i spraw lokalowych, zarządzania i administrowania obiektami użyteczności publicznej, nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, a nadto – w problematyce związanej z prawem spółek handlowych.