konferencja

„Reklama wyrobów medycznych 2023. Nowe wytyczne branżowe. Perspektywa producentów, dystrybutorów i placówek medycznych.”

 

Szanowni Państwo,


W ostatnich tygodniach pojawia się wiele pytań związanych z ustawą o wyrobach medycznych z 26 maja 2022 r., której przepisy reklamowe wchodzą w życie już 1 stycznia 2023 r.

Pytania te to m.in.:
– czy będzie można opublikować w czasopiśmie lekarskim reklamę aparatu RTG/CR/MRI?
– czy na stronie placówki medycznej mogę wrzucić ofertę w zakresie stosowanych hialuronianów?
– czy kurs z obsługi pompy infuzyjnej będzie dopuszczalny?
– jak prowadzić rozmowę handlową w placówce szpitalnej, aby nie narazić się na 2-milionową karę?
– czy pracownicy mogą dostać karę za swoje wpisy na social media?


Na te i na inne nurtujące Państwa wątpliwości odpowiemy podczas konferencji. Serdecznie zapraszamy do udziału!


Naszą intencją jest, aby planowana konferencja zapewniła Państwu kompletną wiedzę, przedstawioną w fachowy i praktyczny sposób przez znanych i cenionych ekspertów, umożliwiającą kompleksowe przygotowanie każdej firmy i placówki medycznej do nowych zmian.
 
Konferencja odbędzie się 27 października 2022 r. w Hotelu Focus w Warszawie. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele Kancelarii Fairfield specjalizującej się w prawie wyrobów medycznych i farmaceutycznym oraz znany ekspert z zakresu prawa wyrobów medycznych – mec. dr Jan Szulc.


Podczas konferencji omówione zostaną kluczowe dla branży aspekty nowych regulacji prawnych, obowiązujących już od stycznia 2023 r.


Wiele uwagi poświęcimy nowym wytycznym rynkowym Izby POLMED z 16.10.2022 r., opracowanym przez prawników Kancelarii Fairfield. Wytyczne te obejmują kluczowe aspekty działań marketingowych i sprzedażowych, w tym w szczególności odróżnienie reklamy od innych typów komunikatów, a także omówienie sposobów dopuszczalnego prawnie kierowania reklamy do profesjonalistów.

 

Zmiany w zakresie regulacji reklamowych są gruntowne i nowatorskie. Ustawa zawiera przepisy stanowiące novum na poziomie europejskim w obszarze regulacji działalności influencerów i wymaga stosowania łącznie z najnowszymi rekomendacjami Prezesa UOKiK. Nowe prawo zaczyna obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r., a kary za naruszenie nowych przepisów sięgają do nawet 2 milionów złotych.

 

Wydarzenie ważne dla producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz IVD!


Nowe wymagania prawne oddziałują w zasadniczej mierze na producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego (wyrobów medycznych i IVD). Weryfikacji i dostosowaniu od 1.01.2023 r. podlegać będzie zasadniczo każdy przejaw działalności reklamowej – od klasycznych ulotek, przez działalność digitalową (www, social media), aż do komunikacji edukacyjnej i sprzedażowej. Największe zmiany dotkną firm prowadzących reklamę do publicznej wiadomości oraz tych, które posiadają w swoim portfolio wyroby przeznaczone do użytku specjalistycznego (wyroby szpitalne oraz zdecydowana większość IVD). Ta druga grupa towarów będzie dotknięta zakazem reklamy do publicznej wiadomości. Oznacza to zarazem konieczność sprawdzenia i „zabezpieczenia” kanałów komunikacji skierowanych do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek itp. Podczas konferencji omówimy również szczegółowo, do jakich osób i zawodów można kierować reklamę sprzętów specjalistycznych w zgodzie z nowymi regulacjami.


Wydarzenie ważne dla producentów i dystrybutorów niemedycznych wyrobów kosmetologicznych objętych Aneksem XVI do rozporządzenia MDR !


Rygorystyczne przepisy dotyczące reklamy znajdą zastosowanie także do sprzętów kosmetologicznych (laserów kosmetycznych, dermofillerów, soczewek niemedycznych itp.). Co prawda czekamy jeszcze na tzw. Wspólne Specyfikacje (czyli rodzaj rozporządzenia wykonawczego), które spowoduje, że wymagania MDR znajdą zastosowanie do sprzętów kosmetologicznych (laserów kosmetycznych, dermofillerów, soczewek niemedycznych itp.), ale zmiany są bardzo duże, więc warto zacząć przygotowania. Konferencja będzie dla przedsiębiorców zaangażowanych w działalność w tej branży ważnym miejscem dyskusji z ekspertami, zwłaszcza że otoczenie regulacyjne jest skrajnie niejasne, o czym świadczą głosy z całej Europy.


Wydarzenie ważne dla firm marketingowych i PR


Od 1.01.2023 r. reklama wyrobów medycznych i IVD (a w dalszej przyszłości także sprzętów kosmetologicznych) stanie się znacznie trudniejsza. Będzie wymagać dodatkowej wiedzy i prawniczej. A także pomysłowości! Ostatnie 20 lat (od wejścia w życie Prawa farmaceutycznego) historii reklamy leków pokazuje, że standardy rynkowe oraz pomysły marketingowe były budowane etapowo – i tak na przykład działanie marketingowe, nie do pomyślenia w 2005 r., jest z powodzeniem realizowane w 2022 r. Nowe regulacje wyrobów medycznych oparte są w zasadniczej mierze na wzorcu prawa farmaceutycznego. Konferencja może być istotnym przyczynkiem do kreatywnego planowania nowych kampanii, przy uwzględnieniu nowych reguł prawnych.


Wydarzenie ważne dla placówek medycznych


Nowe przepisy nie dotkną wyłącznie producentów i dystrybutorów. Regulacja reklamowa jest w sposób jednoznaczny i wyraźny skierowana również do placówek medycznych. Reklama nawiązująca do technologii medycznych będzie od 1.01.2023 r. poddana regulacji. Dotknie to w szczególności specjalistów z zakresu medycyny estetycznej i wymagać będzie dostosowania komunikacji marketingowej – zarówno klasycznej, jak i digitalowej (www, social media).

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Część ogólna

08:30Początek rejestracji i poranna kawa
09:30Przywitanie uczestników i prelegentów – mec. Oskar Luty
09:40wprowadzenie do Wytycznych Reklamowych Polmed – Gość Konferencji, Prezes Izby Polmed Arkadiusz Grądkowski
09:50omówienie kluczowych zasad reklamy wyrobów medycznych i IVD według nowej ustawy –
mec. dr Jan Szulc
11:15przerwa kawowa
11:30mylące oznaczenia produktów, model prawny administracyjnego nadzoru nad działalnością
reklamową, stosowanie nowych przepisów w praktyce – niezależny ekspert
12:00dyskusja nt. nowych przepisów, panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania uczestników –
mec. dr Jan Szulc, mec. Oskar Luty (moderacja)
13:00 przerwa lunchowa

Panele specjalistyczne

14:00reklama digitalowa: social media, strony www, vs. reklama wyrobów medycznych i IVDs –
mec. dr Jan Szulc, mec. Marcin Flak
14:30reklama kierowana do publicznej wiadomości oraz reklama do profesjonalistów:
ograniczenia, wymagania – mec. dr Jan Szulc, mec. Oskar Luty
15:00przerwa kawowa
15:15reklama aptek i sklepów medycznych w kontekście nowej ustawy oraz przepisów Prawa
farmaceutycznego  – mec. dr Jan Szulc, mec. Karol Korszuń
15:45sprzedaż wyrobów, zamówienia publiczne, serwis, edukacja proceduralna a nowe przepisy –
mec. dr Jan Szulc, mec. Marcin Flak
16:00influencerzy: nowatorska regulacja ustawowa a nowe wytyczne UOKiK – mec. dr Jan Szulc,
mec. Oskar Platta
16:30przerwa kawowa
16:45placówki medyczne ze szczególnym uwzględnieniem medycyny estetycznej w świetle nowych
przepisów – mec. dr Jan Szulc, mec. Oskar Luty
17:15odpowiedzi na pytania i dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów
18:00zakończenie konferencji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Cena za pierwszy bilet 1 600 zł + VAT, każdy następny 1100 zł + VAT