Adw. Oskar Luty i r. pr. Tomasz Hajdyła z Kancelarii Fairfield uzyskali korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie sporu dot. oferowanych funkcjonalności wyrobów medycznych. Spór dotyczył zgodności z SIWZ oferty Klienta Kancelarii, która została zakwestionowana przez innego oferenta. Istotą sporu było to, czy można złożyć ofertę na technologię medyczną, zapewniającą osiągnięcie celu i zaspokojenie interesu zamawiającego, pomimo wątpliwości co to literalnej treści SIWZ (zamawiający użył wieloznacznych słów „z opcją X”). Wskazywaliśmy na konieczność zastosowania szerokiej wykładni SIWZ oraz analizy prawidłowości oferty przez pryzmat pełnego zaspokojenia potrzeb zamawiającego, które wynikały z lektury SIWZ. Izba podzieliła nasze stanowisko procesowe. Rozprawa odbyła się 31 października 2018. 

Zachęcamy też do lektury – Wyrok NSA – niższy VAT na wyposażenie wyrobów medycznych.