Minister Zdrowia opublikował właśnie zaktualizowane obwieszczenie w sprawie wykazu produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tzw. „lista antywywozowa”. Nowa lista zawiera bardzo istotne zmiany z perspektywy branży wyrobów medycznych – zniknęły z niej wszystkie produkty o tym statusie! 

Obwieszczenie obowiązuje od dzisiaj, a jego treść dostępna jest tu: LINK.

NOWA TREŚĆ LISTY ANTYWYWOZOWEJ

Opublikowana wczoraj wieczorem lista nie zawiera jakichkolwiek wyrobów medycznych, co oznacza, że ich ewentualny wywóz nie będzie podlegał obowiązkowemu zgłoszeniu do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i konieczności oczekiwania na upływ terminu do wniesienia przez GIF sprzeciwu lub wcześniejszą informację o braku sprzeciwu – zob. jednak uwagi w kolejnym punkcie.

Z listy antywywozowej zniknęły zatem wszystkie dodane ostatnio wyroby medyczne, tj.:

 • czepki medyczne 
 • fartuchy chirurgiczne 
 • fartuchy włókninowe 
 • maski chirurgiczne 
 • maski do podawania tlenu 
 • medyczne ochraniacze na obuwie 
 • odzież operacyjna 
 • rękawice chirurgiczne 
 • rękawice zabiegowe 
 • termometry elektroniczne

Nowa lista obejmuje również znacząco mniej pozycji lekowych – zawiera jedynie 312 produktów leczniczych, co oznacza, że zniknęło kilkaset leków, których wywóz do tej pory był ograniczony – w tym „podstawowe”, jak produkty z paracetamolem.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia eksportowe wprowadzone w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst rozporządzenia z dnia
10 kwietnia – LINK).

Zgodnie z § 6 i 7 tego rozporządzenia obowiązuje zakaz wywozu z terytorium RP:

 • respiratorów;
 • kardiomonitorów – z tym, że w odniesieniu do tych produktów, zgodę na wywóz może wyrazić właściwy miejscowo Wojewoda, po uzgodnieniach z konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

Dodatkowo, ograniczony jest wywóz następujących produktów:

 • gogli ochronnych,
 • kombinezonów typu TYVEK,
 • masek typu FFP2/FFP3,
 • maseczek chirurgicznych,
 • ochraniaczy na buty (obuwie),
 • rękawiczek lateksowych,
 • rękawiczek nitrylowych,
 • produktów biobójczych, wyrobów medycznych i produktów leczniczych, które są przeznaczone do dezynfekcji

Chęć wywozu lub zbycia poza terytorium RP tych produktów należy zgłosić Wojewodzie odpowiedniemu dla siedziby przedsiębiorcy, na co najmniej 36 godzin przed planowanym wywozem lub zbyciem. Wojewoda może w takim przypadku złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszym ciągu obowiązują też dotychczasowe unijne ograniczenia eksportu wyrobów medycznych poza Unię Europejską.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak, apl. adw. Oskar Platta